Verzija 2022.18.002

DK Dvostavno knjigovodstvo

  • Dnevne obdelave  - posredno knjiženje: vnos knjižb je dopolnjen tako, da je mogoče na knjižbi izbrati pogodbo. Prav tako se pogodba na knjižbo predlaga iz postavke, ki jo zapiramo.
  • Dnevne obdelave - Plačevanje: odpravljena je napaka, ki se je pojavila v primeru zbirnega knjiženja izpiska

OBR Obresti

  • Urejena težava pri knjiženju obresti.

OPZ Obračun plač zaposlenim

  • Odpravljena težava s kontrolo usklajenosti izbrane vrste dohodka pri izplačilih v letu 2023.
V tem prispevku