Verzija 2022.03.003

Dvostavno knjigovodstvo

  • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje in Plačevanje: Urejeno zapiranje, knjiženje in izračun tečajnih razlik

Obračun plač zaposlenim

  • Odpravljena težava z obračunom v primeru, ko je znesek višji od 100.000,00 €.
V tem prispevku