Dohodninska lestvica in zneski olajšav za leto 2024

V skladu s 77. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025- ZIPRS2425 (Ur. list RS, št. 123/23) se ne glede na peti odstavek 111.člena, prvi odstavek 118. člena in drugi odstavek 122. člena Zakona o dohodnini(ZDoh-2) uskladitev skupnega dohodka, olajšav in zneskov neto letnih davčnih osnov za leto 2024 ne opravi. 

Kljub temu, da je dohodninska lestvica za leto 2024 enaka kot za leto 2023 si morate vseeno namestiti novo verzijo Saop 2023.11.001 oziroma novejšo.

V primeru, ko v letu 2024 nimate sprememb pri uveljavljanju olajšav za vzdrževane družinske člane, preračun olajšav po spodnjem navodilu ni potreben.

Preračun novih zneskov olajšav

Po namestitvi zgoraj omenjene verzije izvedete preračun zneskov olajšav. Preračun zneskov splošne in posebne olajšave izvedete v šifrantu zaposlenih. Izberete Pripomočki ter Izračun olajšav.

Šifranti…Zaposleni…Podatki zaposlenih

 

Potrdite vprašanje. Odpre se okno, kjer izberete leto, za katerega želite izvesti izračun. Tu izberete leto 2024.

Potrdite. Izvede se izračun olajšav z novimi zneski. Preverite jih lahko na zavihku Splošno na Obračunskih podatkih. 

V primeru, ko imate pri zaposlenih označeno Uveljavljanje dodatne splošne olajšave, se bo mesečni znesek splošne olajšave izračunal pri vsaki plači, odvisno od njene višine.

Postopek obračuna plače za december 2023

Če ste podatke za obračun plače za december 2023 že vnašali v obračun, preden ste namestili verzijo 2023.11.001 oz. novejšo, po namestitvi verzije na že odprtem obračunu kliknite na gumb Potrdi, da zaprete obračun za mesec december in potem obračun ponovno odprete. S tem bo na zavihku Lestvica za dohodnino vidna prava lestvica. To je potrebno samo v primeru, ko ste prej imeli prej nameščeno verzijo 2023.09.007 oz. starejšo.

Če ste pred namestitvijo verzije z novo dohodninsko lestvico vnesli že vse obračunske podatke, je potrebno po tem v obračunu plač še enkrat zagnati obdelavo  OBRAČUNAJ VSE.

V tem prispevku