Vnos gotovinskega računa z uporabo zaslona na dotik

Če v Trgovini na drobno prodajamo malo vrst artiklov oziroma če račune izstavljamo na napravi z ekranom na dotik, si lahko pomagamo z vnašanjem računov s hitrimi gumbi. V Trgovini na drobno, v Gotovinski prodaji izberemo gumb za vnos računov preko hitrih gumbov.Odpre se nam okno, kjer s klikanjem oziroma z dotikom (pri ekranu na dotik) izbiramo artikle in jih dodajamo na račun.

  • Meniji:

  • Polje skupin hitrih gumbov: hitre gumbe lahko združujemo v različne skupine zaradi boljše preglednosti. 
  • Polje hitrih gumbov: hitri gumbi, kateri pripadajo izbrani skupini hitrih gumbov. Na tem polju lahko klikamo na artikle in jih na ta način dodajamo na osnutek računa. 
  • Osnutek računa: seznam artiklov, kateri so dodani na osnutku računa. 
  • Za plačilo: gumb za izstavitev računa, kjer bomo prej še izbrali način(e) plačil(a).

Nastavitev hitrih gumbov

Hitre gumbe nastavimo v modulu Trgovina na drobno: Nastavitve -> Predloge hitrih gumbov. Odpre se na okno, kjer moramo najprej nastaviti 'Predloge hitrih gumbov', v predlogo hitrih gumbov dodajamo skupine in v skupine dodajamo artikle. 
Predloge in skupine dodajamo z desnim miškinim klikom, artikle pa prenašamo iz desnega seznama, kjer imamo celoten seznam artiklov. Vsakemu artiklu oziroma hitremu gumbu lahko določimo barvo. 

Postavimo se na polje za izbiro barve, kjer jo izberemo ali na klik na puščico ali na tri pike:. Barva na skupini gumbov pomeni, da če tej skupini dodajamo gumbe, dobijo barvo iz skupine, katero pa lahko potem spremenimo.
Vrstni red skupin in artiklov lahko urejamo tako, da artikel oziroma skupino z levim miškinim klikom primemo in prenesemo na željeno lokacijo. Vrstni red lahko spreminjamo tudi z desnim miškinim klikom, kjer izberemo ukaz 'Premakni gor' oziroma 'Premakni dol'.Na sliki je primer predloge 'Testna', katera je sestavljena iz skupin 'Storitve', 'Pijača' in 'Hrana'. In vsaka skupina ima nekaj artiklov. 

V tem prispevku