Odklepanje poslanih plačilnih nalogov

V video navodilu je prikazan postopek odklepanja poslanih plačilnih nalogov v programu Saop.
V tem prispevku