Verzija 2023.08.004

Fakturiranje

  • Odpravljena nepravilnost pri uvozih iz besedilnih datotek, ko se je v nekaterih primerih pojavilo opozorilo da datum ni iz koledarja.

Dobavitelji in kupci

  • Odpravljena nepravilnost pri uvozih iz besedilnih datotek, ko se je v nekaterih primerih pojavilo opozorilo da datum ni iz koledarja.
  • Odpravljena težava pri pripravi zbirnih računov za primere ko je bil tekst v Kraju paritete daljši od 20 mest.

Knjiga prejetih računov

  • Prenovljeni prejeti računi: Prejeti račun - gumb Dokumenti nabave: urejena je težava, ko se ob potrditvi povezave niso pripravile knjižbe za izbrane dokumente nabave. Težava se je pojavila pri starejših verzijah SQL strežnikov.
  • Prenovljeni Prejeti računi: urejeno je predlaganje datuma davčnega obdobja tako, da se upošteva nastavitev, ki določa iz katerega datuma na računu se predlaga datum davčnega obdobja.

Dvostavno knjigovodstvo

  • Dnevne obdelave - Plačevanje - Uvoz izpiskov iz epoštarja: umaknjena je nastavitev Premakni datoteke pri masovnem uvozu.
  • Dnevne obdelave - Plačevanje - Izpisek - gumb Priprava plačil: dopolnjena je kontrola TRR-jev, tako, da ne preverja več ustreznosti TRR-ja pri strankah, ki so označene kot fizične osebe.

Plačilni promet

  • Priprava plačilnih nalogov: V primeru priprave plačilnih nalogov za banko ING BANK se v XML datoteko kot referenca polni podatek o sklicu. Če sklic ni naveden na nalogu se upošteva podatek v namenu plačila. Če se plačilni nalog nanaša na zaposlenega se v XML datoteko prvo polni podatek o namenu plačila in nato sklic.

OPZ Obračun plač zaposlenim

  • Dopolnjeno poročilo PRR (ADP Celergo payroll results - novi).
V tem prispevku