Potni nalogi (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Urejena težava v primeru spreminjanja potnega naloga za nazaj - napačno se je predlagal podatek v polju Odobravam uporabo.
2023.09.001
 • Odpravljena težava v primeru uporabe znakovne maske za podatek šifra zaposlenega.  

2023.08.001
 • Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "OPN - MENI, Nastavitve programa" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.
2023.07.001
 • Urejena težava pri potrjevanju potnih nalogov z digitalnim podpisom in vidnostjo tega na izpisu.
2023.05.001
 • Dopolnjen varnostni sistem na šifrantu zaposlenih še s ključema: ZAP - ZAPOSLENI, dodaj delavca in ZAP - ZAPOSLENI, spremeni delavca.
 • Obrazec REK-O:
  • Zamenjava besedila na Šifri REK B06c in B06č.
  • Odpravljena težava z dostopom do ikon za pripravo REK-O obrazca (varnostni sistem).
2023.01.001
 • Obrazci REK-O
  • Odpravljena težava s pripravo oznake davčnega zavezanca (npr. v primeru neuspešnega prenosa na eDavke in opozorila "Izbrani zavezanec ne predstavlja zavezanca z davčno številko (99999999) in tipom (SP) ali (PO)."
  • Urejena priprava obrazca v primeru, ko stranka uporabnika nima vpisane poštne številke.
2022.18.005
 • Omogočena priprava in oddaja obrazca REK-O.
2022.18.001
 • Urejen izračun dnevnic 6 - 8 ur  (z nastavitvijo za javni sektor - ločen obračun po dnevih) v primeru trajanja potovanja več dni.
2022.17.001
 • Omogočeno je dodajanje fasciklov ter dodajanje dokumentov v fascikel potnega naloga.
 • V primeru elektronskega potrjevanja potnih nalogov, se v potrjevanje kot priloga potnemu nalogu, prenašajo tudi vsi dokumenti, vloženi v fascikel.
2022.13.002
 • Urejeno zaokroževanje pri izračunu cen goriva.
 • Urejeno kopiranje podatka Dodatni opis relacije v primeru kopiranja potnega naloga.
2022.12.001
 • Omogočen varnostni sistem po zavihkih potnega naloga: Analitike in opombe, Obračun, Evidenčni stroški, Poročilo.
 • Na izpisu Poročilo o opravljeni službeni poti je iz vzorca umaknjeno sklicevanje na spletno stran Najdi.si.
2022.11.001
 • Onemogočena izbira delovnega mesta v šifrantu zaposlenih, če ima zaposleni vpisane podatke razporeditve na več DM. V tem primeru vnos delovnega mesta ni obvezen.
2022.09.001
 • Omogočena izbira Najetega vozila v polju Odobravam uporabo.
2022.08.001
 • Urejeno je predlaganje številke prvega potnega naloga ob prehodu na novo leto.
2022.01.001
 • Dopolnitev izračuna dnevnice od 6 do 8 ur za javni sektor
2021.11.001
 • Odpravljena težava z zaokroževanjem zneska nad uredbo
2021.10.001
Prenos v DK
 • Odpravljena težava: pri nekaterih načinih priprave podatkov za DK se pri prenosu statusi nalogov niso ažurirali

2021.05.001


V tem prispevku