Priprava zahtevka za zagotovitev sredstev za ukrajinske otroke

Glede na okrožnico MIZŠ št. 6030-1/2022/12 smo pripravili navodila, kako najenostavneje dobiti podatke za poročanje v Obrazec J-1.

Najprej svetujemo vpis novega doplačnika  v šifrant strank. Naziv stranke naj bo npr. »MIZŠ ZA UKRAJINSKE OTROKE«.

 


V Šifranti-Šifranti Vrtci-Občine doplačniki vnesemo novo »občino«.

Pri šifri občine odpremo šifrant občin ter vnesemo in izberemo novo »občino« z nazivom npr. »MIZŠ ZA UKRAJINSKE OTROKE«.Pri šifri doplačnika pa izberemo šifro, ki smo jo vnesli v šifrant strank.


Sedaj, ko imamo vpisano novo občino jo lahko vnesemo na otroku.


Na zavihku vrtec pa vpišemo v kateri program spada otrok, starostno obdobje, ter izberemo prvi plačilni razred (0% plačila za starša).


Pri pripravi obračuna, kot vsem ostalim otrokom vpišemo odsotnost tudi za otroke iz Ukrajine, ker se za odsotne dneve odšteje znesek neporabljenih živil.


Na obračunu vidimo, da nima otrok nič za plačilo. Cena programa je 485€, ker je bil 2 dni odsoten se v našem primeru odšteje znesek 3,7€ (2x1,85€). Zato je vrednost računa  485-3,7=481,30€.


Na izpisu doplačila oskrbnine se lahko omejimo samo na šifro občine, ki smo jo vnesli za MIZŠ.Na tak način dobimo izpis iz katerega dobimo podatke, ki jih moramo vpisati v obrazec J-1.V tem prispevku