Sprememba odstotkov RVC

Z izborom Sprememba odstotkov RVC se odpre naslednje okno .

Odstotek prodajne cene - vpišemo nov odstotek prodajne cene, ki ga bodo dobili izbrani artikli. Odstotek je lahko med 0 in 1000. Če ni izponjen, pomeni, da ga ne želimo spreminjati.

Odstotek maloprodajne cene - vpišemo nov odstotek maloprodajne cene, ki ga bodo dobili izbrani artikli. Odstotek je lahko med 0 in 1000. Če ni izponjen, pomeni, da ga ne želimo spreminjati.

Način spremembe – imamo dve možnosti:

·      Dodajanje in popravljanje zapisov - vneseni odstotki zamenjajo obstoječe na vseh izbranih artiklih.

·      Samo dodajanje zapisov - vneseni odstotki zamenjajo obstoječe na izbranih artiklih, ki majo odstotek 0 ali neizpolnjen.

IZBOR PODATKOV

Šifra artikla - vpišemo ali izberemo šifre artiklov, katerim želimo spremeniti podatke.

Skupina artikla - vpišemo ali izberemo skupine artiklov, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Črtna šifra - vpišemo črtne šifre artiklov, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Klasifikacija - vpišemo ali izberemo klasifikacije, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Oddelek - vpišemo ali izberemo oddelke, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Dobavitelj - vpišemo ali izberemo dobavitelje, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Konsignant - vpišemo ali izberemo konsignante, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Proizvajalec - vpišemo ali izberemo proizvajalce, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

V tem prispevku