Tarifne oznake

Šifrant Tarifne oznake je preglednica ki vsebuje podatke o tarifnih oznakah. Urejanje in pravila za uporabo carinske tarife pri izvozu in uvozu blaga na carinsko območje Republike Slovenije, ureja Zakon o carinski tarifi (ZCT-1).

V tem prispevku