Drugi osebni prejemki – nova osnova za obračun prispevka za Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevka za Zdravstveno zavarovanje

Za izplačila od vključno 1. 2. 2024 dalje je na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2N (Uradni list RS, št. 133/2023) osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2, v skladu s 146. členom ZPIZ-2, vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino šteje za dohodek zmanjšan za normirane stroške v višini 10% dohodka.

Z verzijo 2024.01.001 ali novejšo smo modul Drugi osebni prejemki prilagodili tem zakonskim spremembam. 

Obračun dohodka

Za vsa izplačila po 01.02.2024 se pri obračunu dohodkov prispevki za PIZ in ZZ obračunavajo od zmanjšane osnove za normirane stroške.

REK obrazci

Nove spremembe so tudi ustrezno urejene v REK-O obrazcih.

(zbirni REK-O)

(analitični REK-O)

V tem prispevku