Napake pri pripravi osnutka eRačuna

Najpogostejše napake pri pripravi osnutka eRačuna

Pri pripravi osnutka eRačuna nam program lahko javi eno od morebitnih napak:

- Zahtevan je podpis eRačuna:


- Kraj plačinika/prejemnika ni izpolnjen:


- Pomankljivi podatki o bančnem računu:


- Referenčni dokument ni vpisan:V tem prispevku