Dodatek za delo s COVID-19 obolelimi – C086

V 56. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 152 z dne 23.10.2020, je bil opredeljen nov dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19.

Zaposleni, ki ustrezajo kriterijem, določenim v omenjenem členu, so upravičeni do dodatka v višini 30 % urne postavke osnovne plače zaposlenega. V Uradnem listu 157/30.10.2020 je bila objavljena šifra za poročanje tega dodatka v ISPAP in sicer C086. V iCenter smo jo dodali z verzijo 2020.14.006 oziroma novejšo.

 

Za izplačilo dodatka v sistem obračuna dodate novo vrsto obračuna.

V Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna se postavite na stolpec Šifra ter ga sortirajte po šifri skupine C. Poiščite prvo prosto šifro od C60 dalje. Postavite se na šifro C43, ki ima podobne lastnosti kot nov dodatek ter kliknite na ikono za Vnesi zapis iz.

V polje Šifra vrste obračuna vpišite prvo prosto šifro. Vpišite naziv ter zavihek Splošno izpolnite kot na sliki spodaj.Postavite se na zavihek Izračun. Če ste vrsto obračuna kopirali iz C43, morate na tem zavihku spremeniti samo vrednost v polju Konstanta. Vpišite 30.Uredite še kontiranje ter oznako za Delitev po ključu ter nastavitve potrdite.

Zaposlenim, katerim boste dodatek izplačali, na to vrsto obračuna vnesete število ur, za katere jim dodatek pripada.

Dodatek se ne všteva v osnovo za nadomestila, zato posebno urejanje mesečnih seštevkov ni potrebno, saj se novo dodana vrsta obračuna avtomatsko ne všteva v nadomestila.

V tem prispevku