Dobavitelji

Poglavje Dobavitelj predstavlja del modula Naročanje kupcev in dobaviteljem, kjer poteka delo z dobavitelji. Dva osnovna postopka, ki nastopata na strani dobaviteljem sta 'Naročanje dobaviteljem' in 'Prevzem od dobavitelja'.

Articles

Samostojno naročanje dobaviteljem
Navodila za samostojno naročanje dobaviteljem
Naročanje dobaviteljem na osnovi cenikov dobavitelja
Navodila za naročanje dobaviteljem na osnovi cenikov dobavitelja
Navodila za naročanje dobavitelju na osnovi naročil kupcev - izbira dobavitelja glede na dobavitelja v šifrantu artiklov
Navodila za naročanje dobavitelju na osnovi naročil kupcev - izbira dobavitelja glede na dobavitelja v šifrantu artiklov
Naročanje dobaviteljem - nabava osnovnega sredstva
Naročanje dobaviteljem - nabava osnovnega sredstva
Pošiljanje naročila po e-pošti stika stranke
Pošiljanje naročila po e-pošti stika stranke
Prevzem od dobavitelja na osnovi poslanega naročila
Navodila za prevzem od dobavitelja na osnovi poslanega naročila
Potrjevanje dokumentov Naročil
Potrjevanje naročil dobaviteljem je v osnovi namenjeno lažjemu in hitrejšemu naročanju z vključevanjem višjega odločitvenega kadra v obvladovanje stroškov. Potrjevanje je v procesu naročanja umeščeno v fazo, ko je naročilo praktično že pripravljeno, a operater, ki je naročilo pripravil nima odločitvenih pooblastil za odobritev naročila. Sistem je zastavljen tako, da lahko vodja, ki odloča o nabavi poleg odobritve naročilo tudi pošlje dobavitelju. Na tak način se sistem izognemo nepotrebnim administrativnim postopkom vračanja odobrenega naročila osebi, ki je naročilo pripravila.
Prevzem od dobavitelja na osnovi poslanega naročila (prevzem brez vodenja zalog)
Prevzem od dobavitelja na osnovi poslanega naročila (prevzem brez vodenja zalog)
Avtomatska priprava naročil dobaviteljem
Napredna naročanja so kot pripomoček znotraj modula Dobaviteljev in kupcev in se aktivira z aktivacijsko kodo. Prednosti naprednega naročanje je veliko a najbolj je potrebno izpostavit možnost aktivnega pregleda priprave podatkov za naročila in možnostjo enostavno in pregledno urejanja le teh.
Avtomatsko formiranje naročil dobaviteljem
V modulu Naročila Dobaviteljem in Kupcev je pod zavihkom 'Pripomočki' obdelava 'Avtomatsko formiranje naročil', ki formira naročila dobaviteljem ali prenosnice med skladišči na osnovi minimalnih-maksimalnih zalog artikla ter potreb tega artikla v naročilih kupcev in/ali prenosnic med skladišči. Obdelava lahko upošteva tudi nerealizirana naročila dobaviteljem.
Vnos naročila dobavitelju na osnovi cenika dobavitelja
V navodilu je opisan postopek naročanja dobaviteljem na osnovi cenika dobavitelja, torej dogovorjenih cen z dobaviteljem.
Uskladitev naročene količine z dobaviteljevim pakiranjem
V navodilu je pojasnjen postopek usklajevanja naročene količine z dobaviteljevim pakiranjem.
Izstavljanje naročil dobaviteljem
V navodilu so opisani načini izstavljanja naročil dobaviteljem.
Reklamacija neustreznih dobavnic
Reklamacija neustreznih dobavnic
Pošiljanje naročil dobaviteljem
Navodila za pošiljanje navodil dobaviteljem
Naročanje dobaviteljem le po eni nabavni pogodbi
Zakaj ločeno naročanje dobaviteljem? Za javna naročila je potrebno poročanje na UJP. Ker se posamezen račun poroča kot celota, je potrebno poskrbet, da imamo vse artikle na enem računu na eni pogodbi. In če imamo z enim dobaviteljem več pogodb...