Povezava računa z javnimi naročili

Če se prejeti račun nanaša na javno naročilo, ga lahko povežemo z njim. Pri osnovnih podatkih računa se nahaja gumb Poveži z javnim naročilom, preko katerega dostopamo do preglednice javnih naročil.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Izberemo javno naročilo, na katero se nanaša račun in potrdimo.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Številka javnega naročila se prikaže na računu.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

V tem prispevku