2024.03.002

Dobavitelji in kupci

  • Kupci - odpremni nalogi kupcev - knjiži; odpravljena napaka, ki je onemogočala zbirno fakturiranje odpremnih nalogov.
V tem prispevku