2023.05.004

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Šifrant zaposlenih
  • Pripravljen pripomoček za dvig enega plačnega razreda v JS.
  • Pripravljen pripomoček za posodobitev delovnih mest v JS z dne 01. 04. 2023.

FAK Fakturiranje

 • Odpravljena težava prikaza odprtih avansov, ki so bili pripravljeni iz naročil kupcev.

SER Servisna dejavnost

 • Spremenili smo delovanje pri beleženju sprememb v nalogu na povezan račun. Spremembe so po novem narejene na naslednji način:
  • Servisni nalog
   • stanje dokumenta= v pripravi, dovolimo vnos sprememb v servisni nalog in prenos sprememb na račun
    • na vstopu v servisni nalog preverimo, ali je povezan račun zaklenjen. 
     • ni zaklenjen ... dovolimo vnos in kasneje prenos v račun. V času urejanja naloga, vstop v povezan račun ni možen
     • je zaklenjen ... program javi ustrezno opozorilo. Po potrditvi lahko vstopimo v nalog, vendar spremembe niso dovoljene. Možen je samo pregled že vpisanih podatkov. Če želimo spreminjati, mora operater ki je v povezanem računu iz računa, da se sprosti zaklep.
   • stanje dokumenta <> v pripravi (za v potrjevanje, izstavitev, izstavljen ...), sprememb na servisnem nalogu ne dovolimo več
  • Račun
   • tudi pri vstopu v račun, se vrši kontrola, če je nekdo istočasno v servisnem nalogu in ga ureja. 
    • Servisni nalog se ureja ... račun javi ustrezno opozorilo in ne dovoli vstopa v račun dokler nekdo ureja povezani servisni nalog.
    • Servisni nalog ni zaklenjen ... program dovoli vstop v račun in urejanje (v tem času urejanja računa, pa je v servisnem nalogu opozorilo in prepoved urejanja naloga).
 • Odpravljene so nepravilnosti pri spreminjanju statusa servisnega naloga.
 • V primeru urejanja vrstic materialov in storitev na servisnem nalogu potem, ko je nalog že prenesen v račun, smo spremenili delovanje programa na naslednji način:
  • če je račun izdan preko sistema osnutkov računa, se spremembe na računu naredijo samo v odvisnih stroških prodaje
  • če je račun izdan brez osnutka računa, se spremembe na računu odrazijo na vrsticah računa, na odvisnih stroških prodaje na računu pa se te spremembe ne odrazijo.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • V novih sistemih TDR/MSP na dokumentih internih prenosov se pri prenosu maloprodajnih cen iz izvorne lokacije upošteva nastavitev "Prenos prodajnih cen" v šifrantu poslovalnice iz zavihka "Interni prenosi". Privzeta nastavitev je potrjeno, kar pomeni, da se prodajne cene prenesejo iz izvornega dokumenta. Če je nastavitev nepotrjena, pa se prodajne cene poiščejo kot pri novem vnosu vrstic, t.j. na podlagi nastavitve izračuna kalkulacije poslovalnice. V primeru, ko na ciljni lokaciji ne obstaja promet določenega artikla, pa se cene prenesejo iz izvornega dokumenta. Za nabavne cene pa velja, da se prenesejo vedno iz izvornega dokumenta, ne glede na to nastavitev.
 • Artiklom s statusom Odprodaja omogočen interni prenos zaloge med poslovalnicami v maloprodaja.

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Posredno knjiženje - gumb Evidenčno: Popravljena priprava informativnih evidenčnih knjižb pri neposrednih proračunskih uporabnikih.
V tem prispevku