Dohodki iz oddajanja premoženja v najem – sprememba stopnje dohodnine 2023

V Uradnem listu št. 158/19.12.2022 je bila objavljena sprememba pri obračunu dohodkov iz oddajanja premoženja v najem. Dopolnitve pravilnika se nanašajo na vse dohodke, prejete od 1.1.2023 dalje.

V programu Drugi osebni prejemki morate ustrezno spremeniti nastavitve dajatve iz bruto izplačil.

Dajatve iz bruto izplačil

Odstotek davčnega odtegljaja popravite na Vrsti pogodbe, na kateri obračunavate najemnino. Postavite se na ustrezno vrsto pogodbe, izberite Dajatve ter Dajatve iz bruto izplačil.

 

Postavite se na vrstico dajatve, kliknite na ikono za Popravi zapis ter % dajatve spremenite. Spremembo potrdite.

V primeru, da imate obračun najemnin že pripravljen s starimi podatki, morate obračun odkleniti in ga ponovno obračunati s . Po ponovnem obračunu, obračun ponovno zaključite.


POMEMBNO!

Stopnja dohodnine velja za vsa izplačila od 1.1.2023 naprej. 

% normiranih stroškov za leto 2023 ostaja enak, kot je veljal za leto 2022, torej se ta ne spreminja.

V tem prispevku