Koriščenje dopusta preteklega leta- možnost masovnega popravka zadnjega meseca za koriščenje za zaposlene

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) objavljen v Uradnem listu RS št. 203, z dne 30.12.2020, v svojem 54. členu določa, da se ne glede na tretji odstavek 162. člena ZDR-1, po katerem je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta, da ima delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa ZDR-1, pravico letni dopust za leto 2020 izrabiti do 31. decembra 2021.


V iCentru imamo možnost priprave letnega dopusta v modulu Kadrovska evidenca. Ročni vnos dopusta je omogočen tudi v modulu Obračun plač. Zaposlenim že s pripravo določimo zadnji mesec za koriščenje. Program po koncu meseca, katerega imamo vnesenega na zaposlenem kot zadnji mesec za koriščenje, ne dopušča več izrabe dopusta preteklega leta v Obračunu plač. 
V kolikor imamo pri posameznih zaposlenih zadnji mesec za koriščenje različen od vpisanega v nastavitvah, ga ročno spremenimo na posameznem zaposlenem. Ker se sprememba zadnjega meseca za koriščenje, pri vseh zaposlenih prepiše samo s pripravo dopusta za vse zaposlene v začetku leta in sedaj ne bi bilo smiselno, da bi za vse zaposlene ponovno pripravljali dopust, smo pripravili pripomoček, s katerim lahko masovno uredite zadnji mesec za koriščenje dopusta preteklega leta (v primeru, da zaposleni dopusta iz let 2020 do 30.6.2021 niso porabili in boste omogočili koriščenje starega dopusta do 31.12.2021).


Za urejanje zadnjega meseca za koriščenje dopusta preko pripomočka, morate imeti nameščeno verzijo iCentra 2021.10.001 oziroma novejšo. Do pripomočka dostopate preko modula Kadrovska evidenca. Izberete Obdelave, pregledi in izpisi…Dopusti in odsotnosti…Dopusti po zaposlenih…V spodnjem levem kotu, kliknemo na gumb PripomočkiOdpre se seznam, na katerem lahko izbirate med pripomočkoma za Brisanje neizkoriščenega dopusta in Spremembo zadnjega meseca za koriščenje. Izberite Sprememba zadnjega meseca za koriščenje.Odpre se okno v katerega lahko vpišete šifro zaposlenega od do oziroma izberete samo določene zaposlene in vpišete zadnji mesec za koriščenje. V našem primeru, ko imajo zaposleni po 54. členu ZIUPOPDVE, pravico koriščenja letnega dopusta za leto 2020 do 31. decembra 2021, pustite polje brez vnosa šifre zaposlenega od do oziroma brez izbire zaposlenih, saj želimo zadnji mesec za koriščenje spremeniti vsem zaposlenim. Vpišite še zadnji mesec za koriščenje 12  ter potrdite s  .S tem korakom vsem zaposlenim spremenite zadnji mesec za koriščenje na mesec december (12). V kolikor ta podatek ne velja za vse zaposlene, lahko še vedno ročno uredite podatek, na posameznem zaposlenem. 


Do Pripomočka lahko dostopate preko modula Kadrovska evidenca, z verzijo 2021.10.003 ali novejšo pa tudi preko modula Obračun plač zaposlenim. Postopek masovnega urejanja, zadnjega meseca za koriščenje dopusta, je v Obračunu plač enak, kot v modulu Kadrovska evidenca. Do pripomočka dostopate tako, da izberete Šifranti…Zaposleni…Dopust in odsotnosti…V tem prispevku