Tip prodaje: Veleprodaja - Maloprodaja

Račun ali predračun lahko izstavimo po tipu prodaje Veleprodaja ali Maloprodaja.

V modulu Fakturiranje lahko na posameznem računu izbiramo Tip prodaje. Na računu (Trgovina in proizvodnja -> Fakturiranje -> Knjiženje -> Računi -> klik na 'Vnesi zapis') na zavihku Splošno imamo spustni meni, kjer lahko izbiramo med Veleprodaja in Maloprodaja. Razlika med tipoma prodaje je v načinu izračuna davka oziroma zneska na računu.


Veleprodaja pomeni, da se cene v vrsticah izpisujejo brez DDV, iz te vsote se izračuna osnova za DDV in vrednost DDV-ja, s seštevkom pa dobimo vrednost za plačilo računa. 


Maloprodaja pomeni, da se cene v vrsticah izpisujejo z DDV. Iz izračunane vrednosti za plačilo se po davčnih stopnjah izračuna osnova in vrednost DDV-ja.


Do razlik v večini primerov ne pride. Določene situacije zaradi zaokrožanj pa pripeljejo do različne vrednosti končnega seštevka.

Nastavitve Tipa prodaje na Knjigi dokumentov

Kakšen tip prodaje bomo uporabljali na računih lahko nastavimo tudi na knjigah dokumentov (Trgovina in proizvodnja -> Fakturiranje -> Šifranti -> Knjige dokumentov-> označimo želeno knjigo in kliknemo na 'Popravi zapis'). Na polju Tip prodaje iz spustnega menija izberemo želeni tip. Na ta način nam bo na novih računih vedno predlagalo izbrani tip.Enakovredne nastavitve najdemo tudi v modulu Dobavitelji in kupci, na šifrantu Knjige naročil oz. po posameznem vnosnem ekranu Naročila kupca ali Odpremnega naloga ter v modulu Trgovina na drobno, na šifrantu Vrste prometa Negotovinska prodaja oz. po posameznem vnosnem oknu Negotovinske dobavnice. Podatek se dalje prenaša v Fakturiranje.

V tem prispevku