Izpis prihodkov in odhodkov

V programu Dvostavno knjigovodstvo – Bilance – Bruto bilanca oziroma v Dvostavno knjigovodstvo – Dnevne obdelave – Posredno knjiženje – Tiskanje – Kontrolna bruto bilanca se med izpisi nahaja izpis Bilanca prihodkov in odhodkov:V tej bilanci se izpišejo konti razreda 7 in razreda 4. Glede samega izbora (Tip konta, Vrsta pregleda, Vmesni seštevki…) so možnosti enake kot pri izpisu katerekoli vrste izpisa bruto bilance.

Na koncu se izpiše saldo teh dveh razredov v breme/dobro. 

V tem prispevku