Verzija 2022.07.003

Sociala, zdravstvo in obračun

  • Šifranti
    • Dodana EAN koda na šifrant zdravil.

mojaMALICA

  • Urejeno je upoštevanje Delovni/nedelovni dan iz Koledarja. Upošteva samo oznako Delovni dan (da, ne), ne glede na oznako v Praznik.
  • Urejeno je štetje dni za prijavo/odjavo glede na nastavitev v Obračunu storitev in delovnimi dnevi v koledarju. Program najprej ugotovi, kateri je prvi naslednji delovni dan in potem glede na nastavitev v Obračunu storitev (Zaklepanje podatkov - dan, ura) šteje delovne dni. 
V tem prispevku