Priprava obračuna plače za zaposlenega z dvema različnima osnovama za boleznine

V programu SAOP smo uredili dopolnitev obračuna refundiranih nadomestil (v breme ZZZS) pri plači z dvema različnima letoma osnove. Dopolnitev je urejena z verzijo 2023.09.001, objavljeno 25.9.2023 ali novejšo.


V kolikor imate zaposlenega, kateremu je potrebno pripraviti obračun plače za refundacije z dvema različnima letoma osnove, je potrebno imeti na zaposlenemu v Šifrantu zaposlenih vnesene osnove za boleznine za pretekla leta, katere potrebujemo za obračun. Ko imate na zaposlenemu vnesene vse osnove za boleznine, potrebne za pravilen obračun, lahko na ravni obračunske vrstice izberete katero osnovo za boleznine naj program upošteva (v primeru obračuna darovanja krvi ali sobivanja) oziroma se vam bo osnova za boleznine avtomatsko zabeležila iz e-bolniškega lista. Prav tako se vam bo iz bolniškega lista prepisala Številka eBOL (razen za primer darovanja krvi in sobivanja). Pomembno! 

V primeru, da bo na obračunski vrstici zabeleženo napačno obdobje zadržanosti oz. neskladno z datumi na bolniškem listu, se leto osnove in številka eBol ne bo samodejno prepisala. V tem primeru morate obdobje zadržanosti ustrezno popraviti, da se med obračunom podatki pravilno osvežijo.


Ob kliku na polje   Številka eBOL se vam bo prikazala Evidenca odsotnosti, v kateri lahko za dotičnega zaposlenega vidite vse odsotnosti. 


V primeru, da bolniškega lista v Evidenci boleznin še nimate, lahko na vrsti obračuna ročno izberete ustrezno leto osnove zaposlenega. Predpogoj, zaposleni mora imeti vpisane ustrezne osnove boleznin na zavihku zaposlenega Obračunski podatki…Boleznine…


(podatki na sliki so testni, zgolj za prikaz podatkov)


S to dopolnitvijo ne boste več potrebovali dodatne vrste obračuna za obračun z dvema osnovama za boleznine. 

Pri oddaji refundacijskih zahtevkov iz programa eNDM se bodo podatki o letu osnove tako tudi ustrezno prepisali. 

V tem prispevku