Dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorji in ravnatelji (C087) in dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije župani, podžupani, direktorji občinskih uprav in načelniki upravnih enot (C089)

V Uradnem listu št. 122/23.7.2021 je bila objavljena Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.


V skladu z 18. členom ZNUPZ direktorjem v javnem sektorju, ki opravljajo delo v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, visokega šolstva in v raziskovalni dejavnosti, pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah za obdobje od 19. oktobra 2020 do 15. junija 2021.

V skladu s prvim in drugim odstavkom 42. člena ZNUPZ – županom, podžupanom direktorjem občinskih uprav in načelnikom upravnih enot pripada dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 za obdobje od 19. oktobra 2020 do 15. junija 2021.


Objavljeni sta novi šifri v Uradni metodologiji za obračun plač, za to vrsto izplačila in sicer C087 in C089. Šifri smo v iCenter dodali z verzijo 2021.10.001 oziroma novejšo.


Novi šifri si po potrebi dodate v šifrant Vrste obračuna po spodnjem navodilu. Na primeru bo prikazan vnosa šifre za JS C087 za direktorje in ravnatelje.

Za vse občine, upravne enote,… velja, da si šifro C089, dodate na enak način, kot bo prikazan postopek vnosa šifre za JS C087.


Predlagamo, da si novo vrsto obračuna kopirate iz že obstoječe šifre C43. Preden vrsto obračuna kopirate, v Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna, v sklopu šifer C, poiščite prvo prosto šifro, od C60 dalje. Nato se postavite na vrsto obračuna C43 (Delo v tveganih razmerah). Kliknite na  .V polje Šifra vrste obračuna, vnesite prvo prosto šifro v skupini C. Ustrezno dopolnite Naziv.Ker boste v obračunu vnesli znesek, ki pripada direktorju oz. ravnatelju za delo v rizičnih razmerah, je potrebno, da imate podatke na zavihku Izračun definirane na način, kot je prikazano v spodnji sliki.Uredite še kontiranje ter vneseno novo vrsto obračuna potrdite s klikom na gumb Potrdi.


Direktorjem oz. ravnateljem, katerim boste dodatek izplačali, na to vrsto obračuna vnesete znesek za katerega ste že pripravili Zahtevek za izplačilo sredstev za delo v rizičnih razmerah.


Dodatek se ne všteva v osnovo za nadomestila, zato posebno urejanje mesečnih seštevkov ni potrebno, saj se novo dodana vrsta obračuna avtomatsko ne všteva v nadomestila.

Priprava obračuna za izplačilo dodatka C087


Določeno je, da dodatek pripada direktorjem in ravnateljem za obdobje od 19.10.2020 do 15.6.2021 in se izplača najpozneje do 31.8.2021.

To pomeni, da boste obračun za izplačilo dodatka pripravili po tem, ko boste plačo za mesec julij 2021 zaključili.

Obračun za izplačilo dodatka C087 pripravite na način, kot je opisano v nadaljevanju.


Ko odprete nov obračun, izberite, da želite obračunati Plačo. Vnesite leto 2021 in mesec npr.7. Vpišite ustrezne datume izplačila ter obvezno izpolnite polja Mesečna delovna obveznost in Povprečna mesečna delovna obveznosti (kot ste npr. pri redni plači za julij 2021).


(obdobje obračuna mesec julij, datumi izplačila so informativni, namenjeni zgolj prikazu vnosa obračuna)


Na zavihku Nastavitve, izklopite kljukice. V primeru, da želite tudi v tem obračunu odtegniti izvršbe in članarine, polji obkljukajte.Na zavihku Poračuni morate zaradi pravilnega izračuna dohodnine imeti kljukico v polju Poračun dohodnine. V polji Od zaporedne številke ter Do zaporedne številke v obe polji vpišite zaporedno številko obračuna za julij, v katerem ste obračunali plačo (podatek na sliki je testen).Potrdite nastavitve obračuna.Ravnatelju oz. direktorju vnesete podatke v obračun plač v enkratnem znesku.  

Vnos po obdobjih ni potreben, saj sta šifri C087 in C089 za poročanje na AJPESU odprti samo za poročanje v enem mesecu. Zaradi tega ni potreben vnos obdobja ali poračun.


OPOZORILO!

V kolikor ste obdobje že vnesli in tudi obkljukali Poračun, je potrebno na obračunski vrstici v neposrednem vnosu popraviti zapis, kot je v priloženi sliki in ponovno klikniti ''Obračunaj'' na izbranem zaposlenem.


Če ste obračun že zaklenili, ga morate odkleniti s kombinacijo tipk CTRL+ALT+SHIFT+ črka O in popraviti zapise v neposrednem vnosu, kot so priloženi v sliki in ponovno klikniti ''Obračunaj'' na izbranem zaposlenem.Obračun izvedete kot vsak običajni obračun plače – Oddaja REK obrazca, ISPAP, prenos v plačilni promet,…

V tem prispevku