Spremljanje zgodovine servisa

V modulu Servisna dejavnost lahko za naprave, katere večkrat servisiramo, vodimo in spremljamo zgodovino servisa. To nam pomaga, da lahko na hitro pregledamo kaj se je z napravo dogajalo in tudi kdaj in kolikokrat je že bila pri nas na servisu.

 Ob sprejemu naprave v servis je potrebno vpisati Opis napake in Opis predvidenega dela.

Po končanem servisu pa moramo še vpisati Opis dela.

Do zgodovine servisa lahko dostopamo na naslednje načine:

- dostopamo lahko kar preko odprtega Servisnega naloga, spodaj na gumbu Zgodovina servisa.

- na preglednici servisnih nalogov imamo gumb Zgodovina servisa:


- v šifrantu naprav imamo na dnu gumb Zgodovina servisa.

Odpre se nam pregled vseh servisov oziroma servisnih nalogov za to napravo ter opisi, kateri so bili vpisani na te servisne naloge:

V tem prispevku