Dodajanje zaščite

Posamezno pooblastilo za operaterja/skupino aktiviramo v varnostnem sistemu tako, da v desnem delu okna označimo pooblastilo in nato na levem delu označimo operaterja/skupino. Nato z izborom gumba  aktiviramo zaščito. Opisano lahko naredimo tudi po sistemu povleci in spusti s pomočjo miške. Odpre se nam okno, v katerem lahko omejimo veljavnost pooblastila na uporabnika oziroma aplikacijo.

Za nivo aplikacije priporočamo, da se izbere vse aplikacije, ker le na ta način zagotovimo, da operater ne more izvajati zaščitene funkcije v celotnem iCentru.

Ob aktivaciji je privzeto, da se aktivirana zaščita postavi na vrednost, da funkcija ni dovoljena. Če jo želimo spremeniti v dovoljeno, to naredimo tako, da se postavimo na konkretno dovoljenje v levem delu okna in s pomočjo desnega klika miške na spustnem meniju izberemo Dovoljenje/Omejitev. Na enak način se zaščiti tudi povrne vrednost na to da funkcija ni dovoljena.

V tem prispevku