Dodajanje novih podatkov o lastnostih artikla po meri

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Artikel – lastnosti po meri, kamor vpišemo lastnosti po meri artikla.

Ime lastnosti – vnesemo oziroma izberemo lastnost, ki jo želimo vpisati.

Vrednost - vpišemo vrednost lastnosti. Tip vnesenega podatka je odvisna od vrste podatka.

Vnos dodatnih lastnosti artiklov v šifrant – dodatne lastnosti artiklov so v posebnem šifrantu. Ob vnosu lastnosti tako določimo naziv, vrsto uporabe, lahko vpišemo določeno opombo, da je lastnost lažje razumljiva. Možnost »Vključi v analize« pa pomeni, da lahko do 5 lastnosti vključimo v razne OLAP analize. Na teh določenih izpisih je tako možnost vključitve »Dodatne lastnosti artiklov« in tiste, ki so v tem šifrantu označene, pridejo v izpis.

V tem prispevku