Zagotavljanje dodatnih sredstev za pripravo malice

Vezano na zakon, ki določa, da se v šolskem letu 2022/23 iz državnega proračuna zagotavlja dodatna sredstva za pripravo malice 0,14€ na obrok v osnovnih šolah ter 0,41€ na obrok v srednjih šolah, smo z novo verzijo dodelali neposredni vnos. 

Glede na to, da je šola upravičena do dodatnih sredstev za prevzete obroke ter za obroke, ki jih prvi dan odsotnosti učenci oz. dijaki zaradi bolezni ali izrednih okoliščin niso mogli prevzeti ali pravočasno odjaviti, smo v neposredni vnos dodali dodatno opcijo, ki smo jo poimenovali odjava 1. dan.

Z novo verzijo lahko tudi otroku, ki nima subvencije, z desnim klikom vpišemo »Subvencionirana odjava in odjava 1.dan«. Če otrok nima subvencije bo v razpredelnici dobil zapisano O1D. V tem primeru otrok tak obrok plača, šola pa dobi dodatna sredstva. V primeru, ko je otrok upravičen do subvencije pa se bo kot do sedaj vpisala SO (Subvencionirana odjava). V tem primeru dobi otrok subvencijo malice, šola pa dodatna sredstva.

 


Na spodnji sliki vidimo primer treh otrok. 

Pri otroku Priimek Otroka vidimo, da se je odjavil od 15.-18.11.2022. Ker se 14.11.2022 ni utegnil pravočasno odjaviti, kljub temu, da nima subvencije, mu lahko vnesemo odjava prvi dan (01D). To pomeni, da bo šola dobila za ta obrok dodatna sredstva (0,14 oz.0,41€ na obrok), kljub temu, da otrok ni prevzel obroka. Otrok ta obrok plača, ker je bil prijavljen na obrok.

Pri otroku Šolar Dvajset, ki ima pravočasno odjavo od 15.-18.11.2022, smo 14.11.2022 vpisali subvencionirano odjavo (SO), ker se ni utegnil pravočasno odjaviti. Otrok bo dobil za 14.11.2022 subvencijo, šola pa dobi za ta obrok dodatna sredstva (0,14 oz.0,41€).

Prav tako je otrok Test Omega upravičen do subvencije, zato  smo mu vnesli prvi dan subvencionirano odjavo, naslednje dni pa smo ga izločili iz koriščenja obrokov, ker ni prevzel in odjavil obrokov. Otrok bo dobil za 14.11.2022 subvencijo, za ostale dni, ko ni prevzel obroka pa bo moral sam plačati malico. Šola dobi za 14.11.2022 dodatna sredstva (0,14 oz.0,41€).


Otroci, ki imajo v neposrednem vnosu zapisano O1D imajo na izpisu Subvencija šolske prehrane prikazano v koloni »Odjavljeni 1. dan« vpisano količino v vrstici »Brez subvencije«.

Poleg odjavljeni prvi dan, se z novo  verzijo, na izpisu prikazujejo tudi prevzeti obroki za otroke brez subvencije.Podatke prepišemo v zahtevek MIZŠ.


V tem prispevku