Umik opozorila pri izstavitvi združenih računov na e-pošto

Od verzije 2023.06.001 naprej smo odstranili brezpredmetno opozorilo, da računi, ki jih pošiljamo preko UJPa na e-pošto ne smejo biti združeni.

Obračun storitev smo uredili tako, da v primeru, ko imamo na otroku izbrano Izstavitev računa »Tisk« ali »Po el. Poti (ePoštar): e-pošta peko UJPnet-a B2B« je polje Združen SDD ali UPN aktivno.V primeru, ko izberemo nastavitev »Po el. Poti (ePoštar): Uprava Republike Slovenije za javna plačila« se polje združen SDD ali UPN zablokira, ker združenih računov ne moremo pošiljati v spletno banko.


Blokada se ne izvede le v primeru, ko imamo na stranki vpisan TRR: SI56 011111111111117, (to številko TRRja  imamo vpisano v primeru, ko smo brez ePoštarja ročno pošiljali račune preko UJPa na mail).

Celotna navodila, kako se uredi združen UPN nalog ali SDD (trajnik) so objavljena na tej povezavi.


V tem prispevku