2023.10.005

Fakturiranje

  • Odpravljeno neskladje pri prenosu avansov v Saop knjigovodstvo in povezovanju knjižb davka.
  • Odpravljena težava pri izpisu HUB3 kode, ko v določenih primerih ni bilo mogoče izvesti izpisa.

Dvostavno knjigovodstvo

  • Dnevne Obdelave - Opominjanje: Odpravljena je težava, ki jo je javljalo pri pripravi osnutka opominov (Wrong arguments).
V tem prispevku