Drugi osebni prejemki

Program Drugi osebni prejemki je namenjen podjetjem in drugim ustanovam za obračunavanje avtorskih honorarjev, najemnin, dela po pogodbah, sejnin...
Zadnji nasveti