Place.W-1 (uvoz podatkov v vrstice posrednega vnosa)

Ime datoteke

Place.W-1

Modul

Obračun plač zaposlenim

Format zapisa datoteke

TEKST – ASCII

Opombe

Vsak zapis končujeta dva posebna kontrolna znaka CR in LF
Šifre pišemo z vodilnimi ničlami.

Zap. št.

Ime polja

Tip polja

Dolžina

Od

Do

Opis polja

1

Šifra zaposlenega

Šifra

7

1

7

Podatek iz šifranta z vodilnimi ničlami, npr. 0001001

2

Šifra vrste obračuna

Šifra

3

8

10

Podatek iz šifranta z vodilnimi ničlami, npr. 001

3

Šifra stroškovnega mesta

Šifra

7

11

17

Podatek iz šifranta z vodilnimi ničlami, npr. 0000001

4

Šifra stroškovnega nosilca

Šifra

7

18

24

Podatek iz šifranta z vodilnimi ničlami, npr. 0000002

5

Šifra referenta

Šifra

7

25

31

Podatek iz šifranta z vodilnimi ničlami, npr. 0000003

6

Šifra delovnega naloga

Besedilo

20

32

51

Šifra delovnega naloga, npr. 123456

7

Šifra stranke

Šifra

7

52

58

Podatek iz šifranta z vodilnimi ničlami, npr. 0000500

8

Število enot

Število

3+2

59

63

Število enot brez decimalne vejice. Npr. 16000 za 160 ur.

9

Predznak števila enot

Znak

1

64

64

Predznak za število enot, npr »-». Vnos ni obvezen v primeru pozitivnega predznaka.

10

Cena na enoto

Število

7+2

65

73

Cena na enoto brez decimalne vejice, npr. 1995 za 19,95 €.

11

Predznak cene na enoto

Znak

1

74

74

Predznak za ceno na enoto, npr »-». Vnos ne rabimo v primeru pozitivnega predznaka.

12

Odstotek

Število

3+2

75

79

Odstotek brez decimalne vejice, npr. 12000 za 120 %

13

Predznak odstotka

Znak

1

80

80

Predznak za odstotek, npr »-». Vnosa ne rabimo v primeru pozitivnega predznaka.

14

Bruto znesek

Število

9+2

81

81

Bruto znesek brez decimalne vejice, npr. 110095 za 1.100,95 €.

15

Predznak bruto zneska

Znak

1

92

92

Predznak za znesek, npr »-». Vnos ne rabimo v primeru pozitivnega predznaka.

16

Datum začetka obdobja

Datum

8

93

100

Datum začetka obdobja v formatu yyyymmdd, npr. 20151201 za 1. december 2015

17

Datum konca obdobja

Datum

8

101

108

Datum konca obdobja v formatu yyyymmdd, npr. 20151231 za 31. december 2015

18

Število dni obdobja

Število

2

109

110

Pozitivno število brez decimalne vejice, npr. 23 za 23 dni.

Prazne analitike zapišemo s presledki - primer v tretji vrstici.

Če nadaljnji podatki v vrstici niso relevantni, se lahko vrstica prej zaključi - primer v četrti vrstici.

Primer datoteke place.W-1:

000100110100000010000002000000300000000000000123456000050016000-000001995-00000-00000110095-201512012015123123
000100210100000020000003000000400000000000000443316000050015000-000001395-00300-00000120000-201512102015121001
0001001101                                                16000-000001995-00000-00000110095-201512012015123123
0001001101                                                16000-

V tem prispevku