mojaMALICA (zgodovina različic)

NovostiVerzija
 • mojaMALICA: Na preglednici je vzpostavljen nov spustni meni Prijava na šolsko prehrano. Po potrditvi se odpre preglednica, kjer izpolnimo podatke vlagatelja in otroka ter označimo obroke, na katerega prijavljamo otroka v izbranem šolskem letu in od katerega datuma dalje. Na gumb Oddaj je pripravi PDF izpis obrazca, ki se posreduje preko ePoštarja na mail šole in na mail starša, kreira se Dogodek (OST - Otroci), zapis se shrani v eRegistrator in na preglednici Otroci se vpiše v kolono Prijava na prehrano status "Elektronska prijava". Na preglednici prijave na prehrano so vidne vse oddane prijave. 
2024.04.001
 • V Administracija – Nastavitve je dodan nov meni „Spletne aplikacije“, kjer naložimo sliko logotipa za prikaz na spletni aplikaciji mojaMALICA. Priporočena velikost slike je 180 x 180px, format .jpg, .png.
 • V primeru, da v Administracija - Nastavitve - Spletne aplikacije obstaja logotip stranke, je slika vidna na vseh linkih prve strani aplikacije. 
 • Prijava, Registracija, Dodajanje koristnika, Pozabljeno geslo, Pozabljen elektronski naslov: 
  • Dopolnjen je izgled spletne aplikacije.
  • Prikazan je naziv organizacije, ki se bere se iz:
   • OST - Nastavitve programa - zavihek mojaMALICa - Naziv organizacije ali 
   • Administracija - Nastavitve - Izpisi - Besedilo ali 
   • Administracija - Uporabnik in računalnik - Nazivi in licence, za Šifro uporabnika.
2024.01.001
 • Na namizju Registracija in Prijava se v spodnjem levem kotu nahaja gumb "Ustvarite bližnjico mojaMALICA". Poleg gumba se nahaja tooltip ? z opisom: »Da ustvarite bližnjico do mojeMALICE primite in potegnite gumb na namizje.«.
2023.11.001
 • Na preglednico za Prijavo in Registracijo v sistem kojaMALICA je dodana verzija programa.
2023.06.001
 • Po vnosu e-pošte in gesla ali ob registraciji uporabnika, je dodan spinner, ki nakazuje, da se povezava na podatke otroka izvaja.
2023.05.001
 • V primeru, da imamo na otroku vpisano Odjavo 1. dan in če imamo v OST - Nastavitve - zavihek mojaMALICA označen Prikaz odjave 1. dan, se na mojaMALICA pod rubriko Status vpiše Odjava prvi dan. Če nimamo označen Prikaz odjave 1. dan, bo pod rubriko Status navedeno Prijavljeno.
2023.02.001
 • V primeru, da je v OST - Nastavitve - Evidentiranje obrokov vzpostavljeno in definirano Zaklepanje po obrokih, je prikaz roka prikazan na vsakem obroku posebaj do kdaj je možna odjava/prijava. Če Zaklepanja po obrokih nimamo vzpostavljenega, je prikaz do kdaj je možna prijava/odjava na enak način, kot je bila do sedaj.
 • Vzpostavljena je kontrola na nastavitve gesla v Varnostni sistem - Varnostna politika za prijavo v mojaMALICA in v primeru Zamenjave gesla na Nastavitvi računa - Zamenjaj geslo
2023.01.001
 • Odpravljena je težava za primer, ko je dan odjave nedelovni dan in je določeno, da se lahko odjavlja en dan prej. Dan odjave je vedno obravnavan kot delovni dan za štetje dni.
2022.16.001
 • Prijava/Odjava: Dopolnjena je določitev osnovnega menija: če ima otrok vpisan meni, se ponudi meni iz otroka, drugače iz nastavitev osnovnega menija.
2022.13.002
 • mojaMALICA - Nastavitve - Sprememba geslaV primeru spremembe gesla na mojaMALICA se zapiše čas popravljanja in ime popravljalca. 
 • mojaMALICA - Status Neprevzeto in Odjavljeno Urejen je prikaz statusa Neprevzeto in Odjavljeno.
2022.11.001
 • Urejena je osvežitev podatkov na gumb Refresh, poenoteno z gumbom F5. 
 • Gumb Odjavi/Prijavi dan je usklajen z gumbom Prijavi/Odjavi, če je čas za prijavo/odjavo potekel. 
2022.08.001
 • Urejeno je upoštevanje Delovni/nedelovni dan iz Koledarja. Upošteva samo oznako Delovni dan (da, ne), ne glede na oznako v Praznik.
 • Urejeno je štetje dni za prijavo/odjavo glede na nastavitev v Obračunu storitev in delovnimi dnevi v koledarju. Program najprej ugotovi, kateri je prvi naslednji delovni dan in potem glede na nastavitev v Obračunu storitev (Zaklepanje podatkov - dan, ura) šteje delovne dni.
2022.07.003
 • Usklajen je zapis odjave obroka tako, da deluje na enak način kot program Obračun storitev.
2022.07.001
V tem prispevku