Stroškovna mesta, stroškovni nosilci in referenti

Šifranti OSD obsegajo tudi Stroškovna mesta, Stroškovne nosilce in Referente. Šifranti znotraj enega uporabnika iCentra so skupni, zato pri vnosu osnovnih sredstev uporabimo analitike, ki jih uporabljamo pri vnosu podatkov v ostale aplikacije.

V tem prispevku