Vnos naročila dobavitelju na osnovi cenika dobavitelja

V nadaljevanju je opisan postopek naročanja dobaviteljem na osnovi cenika dobavitelja, torej dogovorjenih cen z dobaviteljem.

Nastavitve

V šifrantu strank mora imeti dobavitelj izpolnjeno polje Cenovno področje dobavitelj. 

Vnos naročila

V modulu Dobavitelji in kupci na zavihku Dobavitelji izberemo Naročanje dobaviteljem.

Na preglednici naročil dobaviteljemo kliknemo na gumb Vnesi zapis.

Najprej izpolnimo osnovne podatke in podatke na zavihku Splošno. Podatke, ki so označeni z rdečo, vnesemo sami. Podatki, ki so označeni z modro, se ob predpostavki, da so osnovni podatki na stranki pravilno vneseni, izpolnijo sami.

Na zavihku Vrstice vnesemo artikle, ki jih naročamo.

S klikom na funkcijsko tipko F5 se prikaže nabor vseh artiklov v izbranem skladišču, ki imajo veljavno nabavno ceno pri izbranem dobavitelju. Prikaz stolpcev si uredimo po lastnih željah in potrebah. Količino, ki jo želimo naročiti vpišemo v stolpec količina.

Ko zaključimo z vpisovanjem količin, kliknemo na gumb Potrdi. Kot je razvidno iz spodnje slike, so se artikli s količinami prepisali v naročilo.

Vpisana naročilnica je pripravljena za pošiljanje dobavitelju. S klikom na Osnutek izstavimo Naročilo.V tem prispevku