Knjiženje uvoza iz tretjih držav (tuji dobavitelj, ki ni iz EU) po 1.7.2016

Kako poknjižimo uvoz iz tretjih držav (od tujega dobavitelja, ki ni iz EU)

Pri uvozu iz tretjih držav navadno prejmemo naslednje listine, ki so potrebne za knjiženje:

  • račun dobavitelja s sedežem izven EU,
  • listino EUL – MRN (prej ECL)
  • račun špediterja

Ur.l. RS št. 90/15, z dne 27.11.2015, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (novela ZDDV-1I). Novela začne veljati 1.1.2016, velja pa za uvoženo blago, za katero bo obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016.

Spodaj je prikazan primer, ko slovensko podjetje Podjetje d.o.o. iz Šempetra pri Gorici uvozi od podjetja iz Srbije RS d.o.o., blago v vrednosti 300,00 EUR (na računu dobavitelja ni obračunanega davka).

Račun dobavitelja: 

RS d.o.o. Novi Sad, Srbija

Kupec: Podjetje d.o.o. Šempeter pri Gorici 

RAČUN 12/2016

Datum: 06.07.2016 

opis 

Količina 

Cena v eur 

Davek 

Vrednost v eur 

blago 

1 

300,00 

0 

300,00 

SKUPAJ 

 

 

 

300,00 

Vnos prejetega računa za uvoz blaga iz tretje države po splošni stopnji:Ko izpolnjujemo zavihek Davki, moramo biti pozorni, da znesek osnove in znesek davka prepišemo iz EUL-a.Zaradi razlike med zneskom računa in statistično vrednostjo na EUL-u prihaja do razlike (90,00 €), ki jo zanemarimo.Obrazec DDV-O.Davčni knjigi si v šifrantih uredimo Nastavitve knjiženjaČe želimo blago in storitve poknjižiti na isti konto davka, potem pod Tujino izberemo Blago in storitve, če pa želimo knjižiti ločeno, potem vpišemo za blago in storitve svoj konto.

V tem prispevku