mojINFO - navodila za uporabo prenovljenega portala

Z verzijo Saop iCentra 2022.07.001 (9. 5. 2022) smo prenovili spletni program mojINFO. Glavne novosti:

 • Takoj ob vstopu nas pričaka nadzorna plošča s povzetkom ključnih informacij
 • Dashboard obenem ponuja možnost hitrega vnosa opravljenih ur in najave odsotnosti
 • V Kadrovski dokumentaciji je na voljo predogled dokumentov.
 • Zaposleni si lahko sam naloži razna potrdila in priloge (kadrovik nima več ročnega dela).
 • Uporaba portala v tujih jezikih (hrvaški, srbski, angleški).

Vse novosti prikazane v nadaljevanju, če pa rešitve mojINFO še ne poznate, poglejte:

Nadzorna plošča (Dashboard)

Ob vstopu v program se nam prikaže nadzorna plošča s povzetkom najbolj ključnih informacij iz preostalih sklopov rešitve. Na primer:

 • Koliko ur smo bili prisotnostni na tekoči dan? 
 • Koliko imamo na mesečni ravni opravljenih delovnih ur? 
 • Koliko ur viška ali manka imamo na mesečni ravni?
 • Koliko starega in novega dopusta je še na voljo?
 • Za katere dni smo planirali in imamo potrjen dopust?
 • ...

Ure tekočega dne

Za hiter vpis ur tekočega dne lahko kliknemo na gumb  (zgoraj desno). Vpis ur za pretekle dni pa še vedno izvajamo na levem meniju, v sklopu Evidenca prisotnosti.

Napovedane odsotnosti

Na voljo je hiter pregled odsotnosti, ki smo jih najavili vodji:

Povzetki posameznih sklopov 

Ob desnem robu ekrana so na voljo zelo jasni povzetki ur in dopustov:


Za prehod med posameznimi povzetki informacij kliknemo pri naslovu na puščico levo ali desno:


Evidenca prisotnosti

Poročanje prisotnosti za tekoči dan

Svojo prisotnost za tekoči dan najenostavneje vnesemo kar na Dashboardu in sicer tako, da v oknu Današnji dogodki kliknemo na


Odpre se okno, kjer je že vpisan predlagani termin delovne obveznosti v skladu z izmeno, ki smo jo označili na koledarju.

S klikom na gumb "Shrani" se vpiše in prikaže celotna delovna obveznost:

Poročanje ur za pretekle dni

Za vpis prisotnosti preteklih dni se na levem meniju premaknemo v sklop Evidenca prisotnosti (1) in nato kliknemo zavihek Mesečna evidenca (2).

Iz spodnje preglednice je razvidno, da za dneva 3. in 4. 5. še nimamo vpisanih ur, zato je v teh dveh vrsticah prikazana oznaka

Za današnji dan pa ure še niso vpisane, ker dan še ni zaključen in tako program seveda ne zaznava napake. Oznaka v vrstici tekočega dne je.  


Za vpis ur kliknemo na vrstico s tistim datumom, za katerega želimo vnesti ure.  

Odpre se možnost poročanja opravljenih ur, kjer kliknemo na gumb

Izberemo ustrezni dogodek (recimo Prisotnost) ter vpišemo Začetek in Konec dogodka. Po kliku na gumb "Shrani" se dogodek vpiše.

Za isti dan lahko dodamo več dogodkov. To storimo tako, da ponovno kliknemo na .

V spodnjem desnem kotu vnosnega okna so še gumbi za hitrejši pomik in vnos prisotnosti za Prejšnji oziroma Naslednji ter gumb Zapri za izhod iz vnosa dogodkov.


Prijava odsotnosti

Dopust in druge odsotnosti lahko najavimo:

 1. takoj ob vstopu v program (Dashboard), 
 2. ali pa tako da na levem glavnem meniju vstopimo v sklop Prijava odsotnosti.

Na Dashboardu izvedemo prijavo tako, da na oknu Prihajajoče odsotnosti kliknemo na  

Nato izberemo vrsto odsotnosti (1), vpišemo zahtevani termin odsotnosti (2 in 3) ter kliknemo na Shrani (4).


V primeru, da imamo omogočeno prijavo tudi Izrednega dopusta (ustrezna nastavitev na vrsti dogodka) in v Kadrovski evidenci vnesene razloge za izredni dopust v šifrant Razlogi za izredni dopust, ob prijavi izrednega dopusta izberemo še Razlog. 


 

Prijava je tako oddana. Nadrejeni na osnovi prijave prejme elektronsko sporočilo, kjer dopust potrdi ali zavrne. V primeru prijave izrednega dopusta in uporabe Razlogov za izredni dopust, se v vsebino elektronskega sporočila vpiše tudi razlog za izredni dopust.


Kadrovska dokumentacija

V sklopu Kadrovske dokumentacije lahko pregledujemo dokumente, do katerih nam je delodajalec omogočil vpogled (npr. plačilne liste, pogodbe o zaposlitvi, obvestila za letni dopust …). Dokumenti so lahko razvrščeni po mapah. 

S klikom na dokument se na desni strani ekrana odpre predogled dokumenta, ki ga lahko nato po želji natisnemo ali shranimo v računalnik.


S pomočjo gumbapa lahko zaposleni v program naloži dokumente, kot so potrdila o izobraževanju, priloge k plačnim listam in podobno. Na ta način gredo dokumenti neposredno v kadrovsko službo, se ne izgubljajo po e-poštnih predalih in predvsem jih kadrovikom ni treba ročno vnašati v program.

V tem prispevku