Predstavitev programa mojINFO

Spletni program mojINFO zaposlenemu omogoča, da na daljavo beleži delovne ure, najavlja dopute in druge odsotnosti ter ima vpogled v svoje kadrovske dokumente. 

Delovanje programa si lahko ogledate v brezplačnih posnetkih:

Kaj vsebuje mojINFO?

V programu so na voljo naslednje rešitve:

Nadzorna plošča, ki hitro odgovori na ključna vprašanja:

 • Koliko ur smo bili prisotnostni na tekoči dan? 
 • Koliko imamo na mesečni ravni opravljenih delovnih ur? 
 • Koliko ur viška ali manka imamo na mesečni ravni?
 • Koliko starega in novega dopusta je še na voljo?
 • Za katere dni smo planirali in imamo potrjen dopust?

Evidenca prisotnosti, ki omogoča:

 • evidentiranje dela in odsotnosti,
 • vnos različnih vrst prisotnosti in izhodov z možnostjo dodajanja opomb,
 • analizo opravljenih ur (stanje ur na dan, višek / manko, …).

Prijava odsotnosti, v kateri lahko zaposleni:

 • hitro in enostavno najavi dopust,
 • spremlja informacijo o odobritvi / zavrnitvi dopusta,
 • spremlja razpoložljiv dopust,
 • najavi ostale vrste odsotnosti. 

Personalna mapa (osebni dokumentni sistem), kjer lahko zaposleni:  

 • spremlja in pregleduje svoje dokumente, ki jih kadrovska služba vlaga v mapo (plačilna lista, sklep o dopustu, elektronski bolniški list, potni nalog…)
 • varno dostopa do dokumentov preko spleta,
 • enostavno tiska dokumente
 • po želji pa lahko tudi sam doda razna potrdila in priloge, brez ročnega dela na strani kadrovikov.

Prednosti uporabe

Zaposleni lahko: 

 • enostavno evidentira opravljeno delo in odsotnosti,
 • za vsako opravljeno delo lahko vnese opis, 
 • dostopa do programa od kjerkoli,
 • spremlja in ureja svoje prisotnosti in odsotnosti (opravljene ure ter viške ali manke),
 • hitro in enostavno najavi dopust ter spremlja potrditve in stanje svojega dopusta (preteklega in tekočega leta) in
 • dostopa do personalne mape, v katero se shranjujejo: plačilna lista, sklep o letnem dopustu, obvestilo za dohodnino, elektronski bolniški list, potni nalog, itd.

Ostali v podjetju (vodja, računovodstvo, tajništvo) pa: 

 • imajo pregled nad evidentiranim delom in odsotnostjo (opravljene ure, višek/manko, stanje ur na dan, stanje dopusta preteklega in tekočega leta)
 • imajo možnost spremljanja zapisanih opomb pri evidentiranih prisotnostih,
 • lahko na enostaven način prenesejo evidentirane ure v obračun plač, 
 • spremljajo boleznine in bolniške liste, ki se avtomatsko prenesejo iz portala SPOT
 • enostavno potrdijo prijavljene dopuste,
 • lahko pripravijo obračun plač na podlagi različnih urnikov dela,
 • imajo možnost vpogleda v revizijsko sled, 
 • lahko uporabljajo širok nabor analiz.
V tem prispevku