Knjiženje porabe

Kuhinja

Knjiženje porabe

Vsebina

Opis. 2

Vpis porabe. 2

Sprememba predlagane količine. 3

Iskanje določenega živila. 3

Zbir živil za določen obrok. 3

Dodajanje živila, ki ga ni v recepturi 3

Zaključek knjiženja porabe. 5

Kontrola porabe. 5

Popravek knjiženja. 6

Dodajanje novega živila na obrok. 8

Zmanjšanje porabe določenega živila. 10

Opis

Knjiženje porabe je namenjeno kuhinjam, ki pri svojem delu s programom uporabljajo jedilnike. Poleg predlaganja naročanja dobaviteljem omogočajo recepture tudi pripravo predloga porabe.

Vpis porabe

Pri knjiženju porabe najprej izberemo enoto za želeni datum in kliknemo na knjiženje porabe.Odpre se tabela, kjer so navedeni vsi artikli, ki so v recepturah tega dne na tej enoti. V ustreznih stolpcih so predlagane količine živila glede na recepturo in število menijev.

Sprememba predlagane količine

Predlagane količine lahko spremenimo v stolpcih količina.

Iskanje določenega živila

Če iščemo določeno živilo. vpišemo del imena živila v stolpec naziv sestavine. Primer iščemo meso.

Zbir živil za določen obrok

Če želimo zbir živil za določen obrok, kliknemo na stolpec količina za določen obrok.

Dodajanje živila, ki ga ni v recepturi

Pri knjiženju porabe se lahko pojavi potreba za knjiženje artikla, ki ga ni v recepturi, smo ga pa dejansko porabili.

Ta artikel dopišemo tako, da se postavimo na zadnjo vrstico in se z gumbom dol premaknemo v dodatno vrstico.V označeno celico vpišemo del imena živila, ki ga iščemo.Pritisnemo ENTER

Prikaže se artikel, ki je na zalogi in še ni vpisan v porabo. Če je takih artiklov več, se pa prikaže seznam, kjer izberemo ustrezni artikel. V ustrezen stolpec vpišemo porabo.

Zaključek knjiženja porabe

Porabo za enoto in izbran dan lahko na opisan način knjižimo le enkrat.

Kontrola porabe

Kontrola porabe je možne na izpisu.

Če želimo izpis za eno enoto, ne izbiramo obrokov.

Popravek knjiženja

V primeru, da želimo popraviti knjiženje določenega obroka, desno kliknemo na izbrani obrok. Na prikazanem meniju pa izberemo možnost popravi knjiženje.Odpre se knjiženje v materialnem poslovanju.Kliknemo na zavihek vrstice in ikono za dodajanje vrstic.

Dodajanje novega živila na obrok

Izberemo živilo preko prikaza zaloge.Vpišemo delno ime živila, na tabeli izberemo ustrezno živilo in potrdimo s klikom na gumb Izberi.Vpišemo količino in knjižimo.Zmanjšanje porabe določenega živila

Če pa želimo zmanjšat količino porabe, kliknemo na ikono za dodajanje vrstice.Vpišemo direktno šifro artikla in količino z MINUSOM za zmanjšanje skupne količine.Po potrditvi imamo sedaj na zbiru knjiženja na porabi 10 namesto prvotnih 14 kg porabe.

V tem prispevku