mojINFO - Prijava odsotnosti

Osnovni vpogled v najavo odsotnosti

Prijava odsotnosti je v Mojem infu dostopna preko menija Prijava odsotnosti (1) in gumba Nova odsotnost (2).

V sredinskem delu okna so vidne napovedane in potrjene ali zavrnjene odsotnosti, v spodnjem delu srednjega dela pa je pregled nad preteklimi odsotnostmi.

Skrajno desni del pa prikazuje stanje dopusta ali stanja salda ur za koriščenje.

V sredinskem delu okna imamo preko koledarja omogočen pregled prijavljenih odsotnosti.

Prijava dopusta

Kliknemo na Nova odsotnost (1).

Izberemo dopust (2).

Vpišemo datum od začetka do konca dopusta (3).

Shranimo (4).

Prijava koriščenja ur

Kliknemo na Nova odsotnost (1).

Izberemo koriščenje ur (2).

Vpišemo datum koriščenja (3).

Vpišemo predvideno število ur odsotnosti (4).

Shranimo (5).

V tem prispevku