mojINFO - Potrjevanje odsotnosti

Potrjevanje odsotnosti

Po prijavi odsotnosti prejme vodja mail z obvestilom o prijavi odsotnosti.

S klikom na povezavo se odpre okno za povezavo v Moj info

Po vpisu se odpre okno za potrjevanje

Potrjevalec lahko pred potrditvijo  s klikom na Preveri možne konflikte preveri, kdo ima v tem obdobju že prijavljene odsotnosti.

Gumb delno potrdi omogoča spremembo prijavljenih datumov.

Vodje, ki ne potrjujejo odsotnosti preko maila lahko potrjujejo odsotnosti tudi direktno v mojem infu preko menija Potrjevanje odsotnosti. V razdelku Čakajoči zahtevki so vse prijave, ki še niso obdelane.

Potrjevanje je enako kot je bilo prej opisano.

Pregled vseh odsotnosti

Vodja organizacijske enote ima možnost vpogleda v koledar vseh odsotnosti svojih podrejenih preko menija Vse odsotnosti

Klik na označeno polje omogoča vpogled v podrobnosti dogodka.

Pokaže se podrobna informacija o dogodku

Pregled porabe dopustov zaposlenih

Vodja organizacijske enote ima možnost vpogleda v koledar vseh odsotnosti svojih podrejenih preko menija Vse odsotnosti

V levem delu tabele so informacije o delovnih mestih in enotah organizacijske strukture zaposlenih, v desnem delu tabele pa so podatki o dopustih.

V tem prispevku