mojINFO - Potni nalogi

Vpis

Vpis potnega naloga poteka po prikazanih korakih

V okno vpišemo potrebne podatke

Vpis relacije

Program ponuja nabor že vpisanih relacij.

Če je relacija nova izberite možnost nova relacija in okno nižje s pripomočkom +Natančen vnos relacije  vpišite novo relacijo.

Če v programu ni vpisane ustrezne naloge izberite nova naloga   in v polju nižje izpolnite dodatni opis.

Izpolnjeno okno za vpis potnega naloga ima izpolnjena polja, tako kot je na spodnji sliki.

Ko kliknemo na gumb Shrani, se podatki vpišejo v predlog potnega naloga v mojem infu.

Viden je tudi v SAOP programu.

Vpogled v predlogo potnega naloga

Ko je nalog v SAOP programu pripravljen in je urejena predlogo lahko vidimo. V tej fazi je nalog praktično potrjen in službena pot odobrena. Klik na vrstico potnega naloga

Odpre podrobnosti o potnem nalogu.

Na podatkih potnega naloga vidimo, da je vpisana nova relacija ( če smo na predlog prej vpisali relacijo, ki je še ni bilo na seznamu.

Na predogledu potnega (2) pa vidimo dokument, ki so ga je pripravil nekdo v SAOP programu.

Zaključevanje potnega naloga

Ko zaključimo službeno pot izpolnimo potni nalog ter vpišemo podatke. ( modre puščice na spodnji sliki) Po potrebi lahko dodamo tudi priloge potnega naloga. Puščica z oznako 1.

Po vstavljanju dokumenta, je ta viden v polju prejete datoteke.

S tem je vpis potnega naloga v mojINFO zaključen.

V tem prispevku