Zahtevek za obračun sredstev - interventni ukrepi

Priprava obračuna z upoštevanjem subvencij za učence oz. dijake na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Glede na okrožnici št. 6030-1/2023/67 in 6030-2/2023/38 je potrebno na MIZŠ ločeno poročati v »Zahtevek za obračun sredstev-interventni ukrepi«.

Šole, ki imate malo otrok, z odločbami o izredni socialni denarni pomoči (IDP), lahko naredite ročno obračun, s pomočjo doplačnika, kot je prikazano v naslednjih korakih.

V osnovni šoli je potrebno učencem, ki so šoli predložili odločbo o izredni denarni pomoči (IDP) vnesti v »Šifranti – Doplačniki storitev« znesek subvencije za malico in kosila. 

Predlagamo, da v šifrant strank vpišete novo stranko »MIZŠ – za poplave«, da dobimo ločen izpis rednih subvencij ter izpis subvencij zaradi poplav. Na tak način bomo lahko primerjali pravilnost zneska na zahtevku za povračilo z zneskom doplačila na obračunu.

Primer za otroka »Šolar Ena«.

V neposrednem vnosu vidimo, da ima otrok prijavljenih petnajst malic in eno malico odjavljeno prvi dan. Kosil ima šestnajst ter eno odjavljeno prvi dan. 

Iz tega pregleda seštejemo in prepišemo podatke v »Zahtevek za obračun sredstev-interventni ukrepi«.
 
V »Šifranti -Doplačniki storitev« vpišemo otrokom znesek subvencije za kosilo in malico, kot je prikazano na spodnjih slikah.
 
V našem primeru vpišemo za malico znesek 17,60€, ker ima otrok šestnajst subvencioniranih malic s ceno 1,10€.


Za kosilo vpišemo znesek 51€ ker imamo ceno kosila 3€ ter sedemnajst subvencioniranih kosil.Ko naredim obračun vidimo, da ima otrok vpisan zneske doplačila za vse prevzete obroke ter obroke odjavljene prvi dan.Na izpisu »Obračun za doplačnika« se omejimo na šifro doplačnika za »MIZŠ za poplave«Na izpisu dobimo znesek doplačila za otroke, ki so jih prizadele poplave.

Ta znesek se mora ujemati z zneskom, ki smo ga vpisali v »Zahtevek za obračun sredstev-interventni ukrepi«.

Če se omejimo na stranko MIZŠ pa dobimo izpis rednih subvencij, ki se mora ujemati z zneskom rednih subvencij na aplikaciji »Šolska prehrana«
V srednji šoli je postopek enak, s to razliko, da je potrebno učencem, ki imajo »redno« subvencijo malice 40% in 70% izbrisati iz »Evidentiranje obrokov – Subvencije obrokov«.


Predvidevamo, da se bodo te subvencije pri naslednjem uvozu veljavnih subvencij spet uvozile, ker MIZŠ ne bo izbrisal teh odločb, zato jih bo potrebno ob vsakem uvozu subvencij ponovno izbrisati.

V primeru, da imate poračune za nazaj ter je znesek subvencije večji od zneska storitve, bo potrebno namestiti verzijo 2023.09.07 ali novejšo, v kateri je urejeno, da se lahko upošteva večji znesek subvencije, kot je znesek storitve. 

Vse šole iz prizadetih območij, ki imate veliko otrok, ki so šoli predložili odločbo o izredni denarni pomoči (IDP), nam pišite na info@saop.si, kjer vam bomo brezplačno dodelili kodo, ki poskrbi za lažjo (avtomatično) pripravo obračuna ter omogoča ločen izpis pregleda subvencij, za otroke z odločbami o IDP. 

Ko pridobite kodo oddajte zahtevek na podporo, da vam pomagamo z namestitvijo kode ter nastavimo nastavitve za ločen izpis subvencij.

V tem prispevku