Sprememba delovnega časa, delovnega mesta med mesecem

Sprememba delovnega časa med mesecem

Če je zaposleni ostal na istem delovnem mestu z istim plačnim razredom kot pred prehodom na polni oz. krajši delovni čas, mu je potrebno spremeniti naslednje podatke: 

Na zavihku Podatki plač – Plače splošno, ustrezno spremenite podatke: Ure na dan, Ure na teden, Delež zaposlitve glede na polni delovni čas ter Delež osnovne plače. Podatke je potrebno preračunati glede na datume, kdaj je sprememba nastala.

 

(slika je zgolj informativna)

Primer 1:

Delavec je zaposlen od 1.9.2021 do 10.9.2021 po 8 ur/dan na delovnem mestu D027007/3, od 11.9.2021 naprej pa po 6 ur/dan na istem delovnem mestu. V tem primeru preračunamo podatke na naslednji način:

1. Korak – Najprej ugotovimo koliko DEJANSKIH ur dela na posameznem delovnem mestu.

- do 10.9.2021 po 8 ur/dan na delovnem mestu D027007/3 = (8 delovnih dni) = 8*8 = 64 dejanskih ur

- od 11.9.2021 do konca meseca dela po 6 ur/dan na delovnem mestu D027007/3 = (14 delovnih dni) = 14*6 = 84 dejanskih ur

SKUPAJ DELA: 64 + 84 UR = 148 dejanskih ur

Za mesec september 2021 znaša mesečna delovna obveznost (dejanske ure) 176 ur.

2. Korak – DEJANSKE URE JE POTREBNO PRERAČUNATI NA NORMIRANE URE

Število normiranih ur se izračuna po spodnji formuli:

Normirane ure = dejanske ure/mesečna delovna obveznost*povprečna mesečna delovna obveznost

Izračun normiranih ur do 10.9.2021 = 64/176*174 = 63,27 normiranih ur

Izračun normiranih ur od 11.9.2021 do konca meseca = 84/176*174 = 83,06 normiranih ur

SKUPAJ DELA: 63,27 UR + 83,06 UR = 146,33 NORMIRANIH UR

3. Korak – Glede na dobljene normirane ure preračunamo podatke Ure/dan, Ure/teden, Delež zaposlitve in Delež osnovne plače.

Primer: 146,33 normiranih ur/174 normiranih ur*100 = 84,10 %

Preračunamo in vpišemo podatka Delež zaposlitve in Delež osnovne plače (podatka sta vedno enaka) = 84,10 %.

Pred naslednjim obračunom, ko bo zaposleni cel mesec delal krajši oz. poln delovni čas, pa je potrebno te ure ter deleže zaposlitve (podatke na zavihku Plače-splošno) spet ustrezno popraviti, da bo izračun plače za naslednje obračune pravilen!!!

Sprememba delovnega časa, delovnega mesta in deleža zaposlitve med mesecem

Če sta se zaposlenemu poleg deleža zaposlitve spremenila tudi delovno mesto in plačni razred, je potrebno takega zaposlenega v prvem mesecu obravnavati kot zaposlenega, razporejenega na več delovnih mest. 

Potrebno je urediti podatke na Podatki plač … Plače – splošno na glavnem oknu odstraniti Šifro plačnega razreda ter Šifro delovnega mesta. 

V spodnjem delu se vam odpre Razporeditev po delovnih mestih. Podatke, potrebne za obračun njegove plače vnesemo v razporeditev. 

Iz šifranta delovnih mest izberemo najprej prvo delovno mesto, določimo plačni razred in odstotek razporeditve za to delovno mesto. Nato na enak način dodamo še drugo delovno mesto.

POZOR!!! Z verzijo 2021.13.001 z dne 20.9.2021 je prikaz Razporeditve po delovnih mestih spremenjen.

 (slika je zgolj informativna, namenjena prikazu vnosa podatkov v Razporeditev po delovnih mestih)

Primer 2:

Delavec je zaposlen od 1.9.2021 do 10.9.2021 po 8 ur/dan na delovnem mestu D027007/3 – organizator praktičnega izobraževanja, od 11.9.2021 naprej pa po 6 ur/dan na delovnem mestu D027029/4 – učitelj. Zaposleni ima na obeh delovnih mestih določen 36. plačni razred. V tem primeru preračunamo podatke na naslednji način:

1. Korak – Najprej ugotovimo koliko DEJANSKIH ur dela na posameznem delovnem mestu.

- do 10.9.2021 po 8 ur/dan na delovnem mestu D027007/3 = (8 delovnih dni) = 8*8 = 64 dejanskih ur

- od 11.9.2021 do konca meseca dela po 6 ur/dan na delovnem mestu D027029/4 = (14 delovnih dni) = 14*6 = 84 dejanskih ur

SKUPAJ DELA: 64 + 84 UR = 148 dejanskih ur

Za mesec september 2021 znaša mesečna delovna obveznost (dejanske ure) 176 ur.

2. Korak – DEJANSKE URE JE POTREBNO PRERAČUNATI NA NORMIRANE URE

Število normiranih ur se izračuna po spodnji formuli:

Normirane ure = dejanske ure/mesečna delovna obveznost*povprečna mesečna delovna obveznost

Izračun normiranih ur do 10.9.2021 = 64/176*174 = 63,27 normiranih ur na DM D027007/3

Izračun normiranih ur od 11.9.2021 do konca meseca = 84/176*174 = 83,06 normiranih ur na DM D027029/4

SKUPAJ DELA: 63,27 UR + 83,06 UR = 146,33 NORMIRANIH UR

3. Korak – Glede na dobljene normirane ure preračunamo podatke Ure/dan, Ure/teden, Delež zaposlitve in Delež osnovne plače.

Primer: 146,33 normiranih ur/174 normiranih ur*100 = 84,10 %

Preračunamo in vpišemo podatka Delež zaposlitve in Delež osnovne plače (podatka sta vedno enaka) = 84,10 %.

4. Korak – Potrebno je preračunati deleže zaposlitve po DM Seštevek odstotkov razporeditve mora biti obvezno 100%.

DM D027007/3 = 63,27/146,33*100 = 43,24 %

DM D027029/4 = 83,06/146,33*100 =   56,76 %

 Tako ugotovimo, da je zaposleni na DM D027007/3 zaposlen 43,24%, na DM D027029/4 pa 56,67%. Delež zaposlitve po DM znaša 100%.

(slika je zgolj informativna)

V primeru ko je zaposleni razporejen na več delovnih mest in ima določene osnove na delovnem mestu, mu je potrebno te osnove vpisati na ustrezne Osnove po DM.

Vnos osnov po delovnih mestih

Osnove za posamezno delovno mesto lahko vnesete na dva različna načina:

1. Preko Razporeditev po delovnih mestih

Kliknete na Osnove po DM ter se nato postavite na zavihek Osnove po DM.

(slika je zgolj informativna)

Na tem zavihku s klikom na Vnesi zapis vnesete osnove, ki se nanašajo samo na to delovno mesto (npr. ure razredništva, ure povečanega obsega pedagoškega dela, dodatek za magisterij,…). 

2. Vnos osnov na zavihku Osnove po DM na Obračunskih podatkih

Hitreje lahko osnove po delovnih mestih vnesete na zavihku Osnove po DM. 

(slika je zgolj informativna)

Zavihek se prikazuje samo pri tistih zaposlenih, ki imajo vpisane podatke v Razporeditev po delovnih mestih. Za vnos osnov na določeno delovno mesto je potrebno najprej izbrati delovno mesto. Delovno mesto izberete tako, da kliknete na .

(slika je zgolj informativna)

Ko izberete ustrezno delovno mesto, s klikom na Vnesi zapis vnesete osnove, ki se nanašajo samo na to delovno mesto (npr. ure razredništva, ure povečanega obsega pedagoškega dela, dodatek za magisterij,…). Postopek ponovite še z izbiro drugega delovnega mesta.

Zavihek Osnove po DM je dodan zaradi lažjega vnosa in popravkov osnov.  Na tem zavihku se v bistvu prikazujejo podatki iz Osnov, vnesenih v Razporeditev po delovnih mestih.

Spreminjanje že vnesenih osnov po delovnih mestih

Če želite na posameznem delovnem mestu spremeniti, brisati ali dodati osnovo, ki se obračuna samo za to delovno mesto, najprej iz seznama delovnih mest  izberete ustrezno delovno mesto.

Glede na to, katero delovno mesto izberete, se v preglednici spodaj prikažejo osnove (samo za to delovno mesto). Če želite vrednost določene osnove spremeniti, lahko to uredite kar v tej preglednici. Tu lahko tudi dodajate nove osnove ali brišete osnove, ki  zaposlenemu ne pripadajo več.

(slika je zgolj informativna)

Še vedno pa lahko do Osnov po delovnih mestih dostopate preko Razporeditev po delovnih mestih in gumba .

Vnos podatkov za obračun plače za zaposlene razporejene na več delovnih mest

Za zaposlenega, ki je razporejen na več delovnih mest je potrebno ure za obračun plače vnašati v Posredni vnos. Pri prenosu podatkov iz Posrednega v Neposredni obračun plače bo program ure in dodatke za obračun plače ustrezno preračunal. 

V tem prispevku