Prikaz dolga in preplačila samo do določenega datuma zapadlosti

V novejših verzijah je dodana možnost prikaza dolga samo do določenega datuma zapadlosti. To opcijo smo omogočili zato, ker lahko izstavljate račune s plačilnim rokom 60 dni. Da ne bi prikazovali dolga, ki še ni zapadel, smo v Obračunu na gumbu dodali polje: Datum zapadlosti za dolg do:V primeru, ko izpolnimo polje Datum zapadlosti za dolg do: nam izračunava dolg in preplačilo samo do izbranega datuma. 

Primer: če delamo v februarju obračun za januar izberemo Datum zapadlosti za dolg do: 31.1.2023 

Račune, ki zapadejo po 31.1.2023, ne bo upoštevalo pri prikazu dolga in preplačila na računu. 

V tem prispevku