Obračun dneva stavke v vrtcu

Glede na to, da nimamo točnih informacij, kako ste dogovorjeni z občinami, glede obračuna dneva stavke v vrtcu smo v tem navodilu zajeli nekaj različnih primerov predlogov, kako se lahko najenostavneje naredi obračun skozi OST.

Primer, da se otroku odbije samo prehrana za dan stavke

V primeru, da se staršem odbije samo prehrana, se naredi obračun tako kot navadno, da vpišemo en dan navadne odsotnosti, za otroke, ki niso bili v vrtcu 9.3.2022

Primer, ko se staršu in občini odbije oskrbnina za dan stavke

V primeru, da se staršu odbije oskrbnina za dan stavke, občine pa za ta dan vrtcu ne krijejo nič, zmanjšamo dan vpisa za en dan (velja samo za otroke, ki niso bili v vrtcu 9.3.2022).
Če uvažamo odsotnosti iz drugih aplikacij, moramo biti pozorni, da pri otrocih, ki jih ni bilo v vrtcu 9.3.2022 ne zmanjšamo samo en dan vpisan, ampak moramo zmanjšati tudi en dan odsotnosti.

Na tak način se cena programa zmanjša za en dan. Na spodnji sliki vidimo primer, ko je cena programa 485€, zaračunano pa je 463,91€.


Primer, da se staršu odbije oskrbnina za dan stavke, občina pa pokrije svoj del

Glede na to, da se v mesecu marcu ne obračunava več brezplačnih karanten za starše, lahko izkoristimo program s statusom »vrtec zaprt« ali »vrtec odprt brezplačna, odsotnost«.

Predlagamo, da odprete nove programe z dodatkom »Stavka« v nazivu .


Program lahko odprete na dan 1.3.2022.Nato dodate vse otroke, ki jih ni bilo v vrtcu z dne 9.3.2022 v izbrane programe. Z dne 10.3.2022 otroka vrnemo v prvotni program. To lahko storimo s pripomočkom »Sprememba programa« ali spremenimo v zgodovini na posameznem otroku.

V zgodovini na otroku vidimo dve dodatni vrstici z 9.3.2022 in 10.3.2022.


V obračunu na pregledu »Prisotnost po otrocih« vidimo, da v primeru, ko je status programa »vrtec zaprt«, da je bil otrok 9.3. odsoten. Če nastavimo program s statusom »Vrtec odprt, brezplačna odsotnost« pa je odsotnost za 9.3 potrebno vpisati (razen, če uvažate odsotnost iz drugih aplikacij).


Račun za otroka ima sedaj dve vrstici: oskrba in medmesečna sprememba. Ker ima otrok tri vrstice v zgodovini se na samem računu ne vidi posebej vrstica samo za dan stavke. Znesek za plačilo pa je pravilen.Na izpisu »Doplačilo oskrbnine« vidimo, da občina plača svoj del kot, da bi bil otrok v vrtcu. V primeru, da občina plača samo svoj del moramo pri izstavitvi računa občini odbiti rdeči znesek (na spodnji sliki primer, kjer se občini odbije 1,94€ od zneska 1125,01€). V primeru, da občina plača tudi del od starša pa občini ne odbijemo zneska 1,94€.Za vse, ki ne uvažate odsotnosti iz drugih aplikacij predlagamo, da se na zgodovini otroka nastavi nov program na dan 31.3.2022 namesto 9.3.2022, kajti na tak način bo samo ena medmesečna sprememba, s tem pa bo na računu lepše prikazan del, ki ga starš ne plača.

Ne smemo pa pozabiti vrniti otroka s 1.4. spet v njegov osnovni program, da bo naslednji mesec pravilno pripravljen obračun.

Tudi pri izpisu »Doplačilo oskrbnine« sta na tak način zapisani samo dve vrstici za otroka.


V tem prispevku