Knjiženje brez normativov

Kuhinja

Knjiženje brez normativov

Vsebina

Opis. 1

Vpis porabe. 2

Kontrola porabe. 4

Popravek knjiženja. 5

Dodajanje novega živila na obrok. 7

Zmanjšanje porabe določenega živila. 9

Opis

Knjiženje porabe brez normativov je namenjeno kuhinjam, ki želijo spremljati porabo po obrokih in ne uporabljajo receptur.

Vpis porabe

Pri knjiženju porabe najprej izberemo enoto za želeni datum in kliknemo na knjiženje brez normativov.Odpre se tabela, kjer so navedeni vsi artikli, ki imajo zalogo v skladišču označene enote.

V ustrezne stolpce vpišemo količine živil, ki jih želimo knjižiti za porabo tega dne za izbran obrok.Če želimo poiskati določeno živilo, vpišemo delni naziv živila v polje pod naziv artikla. Primer iskanja sira.V tabelo sedaj vpišemo želene porabe.Če želimo preveriti, katera živila smo vpisali na posamezen obrok, kliknemo na polje »količina porabljena« pod želenim obrokom.Ko želimo zaključiti vpis porabe, kliknemo na gumb »Knjiži porabo«.

Za izbran dan in enoto lahko na tak način knjižimo porabo le enkrat!

Kontrola porabe

Kontrola porabe je možna na izpisu

Če želimo izpis za eno enoto, ne izbiramo obrokov.

Popravek knjiženja

V primeru, da želimo popraviti knjiženje določenega obroka, desno kliknemo na izbrani obrok. Na prikazanem meniju pa izberemo možnost popravi knjiženje.Odpre se knjiženje v materialnem poslovanju.Kliknemo na zavihek vrstice in ikono za dodajanje vrstic

Dodajanje novega živila na obrok

Izberemo živilo preko prikaza zaloge.Vpišemo delno ime živila, na tabeli izberemo ustrezno živilo in potrdimo s klikom na gumb Izberi.Vpišemo količino in knjižimo.Zmanjšanje porabe določenega živila

Če pa želimo zmanjšati količino porabe, kliknemo na ikono za dodajanje vrstice.Vpišemo direktno šifro artikla in količino z MINUSOM za zmanjšanje skupne količine.Po potrditvi imamo sedaj na zbiru knjiženja na porabi 10 namesto prvotnih 14 kg porabe.

V tem prispevku