Možnosti izdaje eRačuna v modulu Fakturiranje

V modulu Fakturiranje lahko izdate eRačun različnim uporabnikom pod pogojem, če sprejemajo izdane račune v eSlogu 2.0.

MOŽNOSTI IZDAJE eRAČUNA V MODULU FAKTURIRANJE

Svojim poslovnim partnerjem lahko pošiljamo eRačuna na več načinov. Če so partnerji javni proračunski uporabniki je pošiljanje eRačunov obvezno, eRačune lahko prav tako pošiljamo tudi ostalim partnerjem in sicer preko različnih ponudnikov  ePoslovanja, kot sta Edonet podjetja SAOP d.o.o. ter BizBox podjetja ZZI d.o.o. V primeru, da imate ponudnika za ePoslovanje platformo BizBox lahko eRačune pošiljate tudi v druge države, kot so  Avstrija, Italija, Hrvaška, Nemčija.

Nastavitev možnosti pošiljanja eRačuna je več in sicer se nastavitev opravi v šifrantu strank v Modulu Fakturiranje, na zavihku Izstavitev dokumentov.

eRačun lahko kreiramo in pošljemo na več načinov :

  • E-račun po e-pošti - (kreira se nam eRačun in nam ga ob izstavitvi pošlje stranki na njen elektronski naslov)
  • E-račun v spletno banko - (kreiran eRačun shranimo v mapo in ga kasneje uvozimo v spletno banko)
  • Po eletronski poti (ePoštar) - (kreiran eRačun se pošlje našemu partnerju preko ponudnika kot so BizBox, UJPNet)
  • E-račun HR po e-pošti (kreiran eRačun se pošlje hrvaškemu partnerju na njegov elektronski naslov)
  • E-račun HR v datoteko (kreiran eRačun se shrani v datoteko in se ga lahko pošlje hrvaškemu partnerju)

Za pravilno izdajo eRačuna morate obvezno pravilno izpolniti določena polja, ko kreirate izdani  račun v Fakturiranju.

Poleg osnovnih podatkov računa na zavihku Splošno morate pravilni izpolniti polje vrsta računa (račun, dobropis, zahtevek za plačilo, bremepis, itn...) ter obvezno polje Dokument. Polje Dokument se izponi na podlagi katerega dokumetna(naročilo, pogodba, prevzemnica, dobavnica, itn...) izdajamo račun in datum dokumenta. Da bo na računu pravilno obračunan davek je potrebno pravilno določiti polje Oznaka DDV. Ko to izpolnimo, dokončamo izdani račun in ga izdamo glede na predhodno nastavitev na stranki katero smo opravili.


V tem prispevku